เกี่ยวกับเรา...

ครอบครัว ตา-ยาย

สัมผัสธรรมชาติ ใน บ้านสวน ตา-ยาย

บ้านสวน ตา-ยาย รีสอร์ท และ แพ ตา-ยาย ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ 2559 เพื่อให้บริการ ด้านการ ท่องเที่ยวและ งานสัมนาต่างๆ

               ตามนูญและยายรจ ตาเป็นคนยโสธรพื้นเพ ยายเป็นคนในพื้นทีจังหวัด อุบลราชธานี ตารับราชการเกษตร ส่วนยายทำค้าขายและสวนเกษตรผลไม้ ในตอนแรกราคาดี แต่ต่อมาก็ราคาตกลง จึงหันมาทำสวนยางพารา ตาได้ขอเกษียรราชกาลในปี พ.ศ 2554 และได้ทำงานด้านเกษตรอย่างเต็มตัว ตาและยายมีลูกทั้งหมด 3 คน คนนึงทำงานที่ กรุงเทพลูกสาวอีกคนรับราชการที่จังหวัดครสวรรค์ และลูกสาวอีกคนค้าขายรับช่วงต่อจากยาย ต่อมาตาไม่ค่อยสบายลูกสาวคนเล็ก ขอย้ายกลับมาทำงานที่อุบลราชธานี เพื่อจะได้ดูแลพ่อ จากนั้นทางราชการได้มีการสนับสนุนการท่องเที่ยว ตาและยาซึ้งทำงานด้านค้าขายและเกษตรกรรม จึงคิดที่จะเปลี่ยมาลองทำงานด้่านบริการ การท่องเที่ยว จึงได้สร้าง บ้านสวนตา-ยาย รีสอร์ท และ แพ ตา-ยาย เพื่อให้บริการ          บ้านสวน ตา-ยาย รีสอร์ท และ แพ ตา-ยาย ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ 2559 เพื่อให้บริการ ด้านการ ท่องเที่ยวและงานสัมนาต่างๆ มีการบริหารและการจัดการ จากครอบครัวตายาย